Teenused

GEOPLAN EESTI OÜ pakub geodeesiaalast teenust tehnotrasse ehitavatele ehitus- ja projekteerimisfirmadele.

Meie põhilised tegevusalad:

  • elektrirajatisi ehitavatele firmadele teostusjooniste tegemine (trassikoridoride ja punktobjektide asukohtade ettemärkimine looduses)