Teenused

GEOPLAN EESTI OÜ pakub geodeesiaalast teenust tehnotrasse ehitavatele ehitus- ja projekteerimisfirmadele.

Meie põhilised tegevusalad:

  • elektrirajatisi ehitavatele firmadele teostusjooniste tegemine (trassikoridoride ja punktobjektide asukohtade ettemärkimine looduses)
  • topo-geodeetiliste alusplaanide koostamine (projekteerimisfirmadele ja eraisikutele)
  • hoonete sise-ja välismõõdistamine
  • piirimärkide taastamine ja kontrollimine
  • vundamendi märkimine